Profil

    Jmenuji se Alena Jindrová. Jsem advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 15128.

 

  • Právní vzdělání jsem získala v letech 2002-2009 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem promovala s titulem "magistra".  
  • Po ukončení studií jsem nastoupila jako advokátní koncipient do advokátní a komerčněprávní kanceláře JUDr. Josefa Monsporta a JUDr. Ivy Fialové Ištvánkové. Pod vedením těchto zkušených advokátů jsem téměř čtyři roky získávala nezbytné praktické znalosti z různých oblastí práva.
  • Od roku 2013 poskytuji právní služby v Rumburku a to převážně v oblasti práva občanského a obchodního. V těchto oblastech poskytuji dle požadavků klienta právní poradenství, tvorbu smluvní dokumentace a právní zastoupení v soudních řízeních i v případě mimosoudních sporů. 
  • Od října roku 2014 jsem z rodinných důvodů byla nucena značně omezit časový rámec poskytování právních služeb a bez předchozí domluvy nejsem přítomna v kanceláři. V případě zájmu o mnou nabízené právní služby žádám zájemce o předchozí telefonickou dohodu o možnostech poskytnutí právní služby a temínu schůzky v prostorách mé kanceláře.
  • Od roku 2021 opětovně poskytuji právní služby v plném časovém rozsahu a to po předchozí telefonické domluvě.